Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCASTELLÀCATALÀCATALÀ

Obertura progressiva d’activitats

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori.

Davant la millora d’alguns indicadors epidemiològics, s’ha establert el pla d’obertura d’activitats, que presenta un desescalada progressiva de les restriccions estructurada en 4 trams.

PRIMER TRAM

S’han incorporat adaptacions sobre ventilació i qualitat de l’aire, i també mesures de control d’accessos i de mobilitat interna per evitar aglomeracions.
Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya.


A partir del 14 de desembre
Durada: 14 dies, fins al 27 de desembre de 2020

Mobilitat

Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l'entrada i la sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments justificats adequadament:

- Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
- Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
- Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
- Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada i inajornable.
- Assistència i cura de menors, persones grans, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
- Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
- Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.
- Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts
- Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
- Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
- Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
- Exercici del dret de manifestació i de participació política
- Causa de força major o situació de necessitat.
- Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada degudament.

  • Cap de setmana: confinament comarcal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte la mobilitat essencial indicada abans i:

- Permisos i visites penitenciaris
- Custòdia compartida

  • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.


gencat.cat

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat